TERITORIJALNA PODJELA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE SA KOORDINATORIMA ZA PODRUČJA

LIBURNIJA ; Mošćenička Draga, Lovran, Opatija,Matulji i Kastav
KORDINATOR: Marko Lovretić
Telefon: 091 370 6015
E-pošta: mlovretic@yahoo.com


RIJEKA; Rijeka, Klana, Viškovo, Jelenje, Čavle, Bakar, Kostrena i Kraljevica
KOORDINATOR: Željko Selci
Telefon: 099 8247 946
E-pošta: zeljko.zeleni@gmail.com


GORSKI KOTAR; Delnice,Čabar, Lokve, Fužine, Brod Moravice, Skrad, Ravna Gora, Vrbovsko i Mrkopalj
KOORDINATOR: Željko Sokol
Telefon: 091 356 1956
E-pošta: klub138br@gmail.com


KIRIJA; Crikvenica,Novi Vinodolski i Vinodolska općina
KOORDINATOR: Branko Plukavec
Telefon: 098 268 577
E-pošta: bplukavec60@yahoo.com


OTOK KRK; Omišalj, Malinska-Dubašnica, Dobrinj, Krk, Vrbnik, Punat i Baška
KOORDINATOR: Davor Brusić
Telefon: 091 5266 513
E-pošta: davor.brusic@gmail.com

OTOCI CRES-LOŠINJ; Cres i Mali Lošinj
KOORDINATOR: Vladimir Krajina
Telefon:099 800 4913
E-pošta: vkrajina108@gmail.com

OTOK RAB; Rab i Lopar
KOORDINATOR: Josip Deželjin
Telefon:098 800 282
E-pošta: kristina.dezeljin@gmail.comMUP; specijalna policija i temeljna policija
KOORDINATOR: Nedeljko Kušina
Telefon: 099 216 6009
E-pošta: nedeljko.kusina@gmail.com  

VATROGASCI;
KOORDINATOR: Nenad Dmejhal
Telefon: 091 789 0696
E-pošta: nenad.dmejhal@gmail.com